/Files/images/bbloteka/images (8).jpg

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ ОСОБИСТИЙ САЙТ ШКІЛЬНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ КЛЮЧКИ ОЛЕНИ МИКОЛАЇВНИ

Графік роботи бібліотеки

Понеділок: з 11.00 до 15.30

Вівторок: з з 11.00 до 15.30

Середа: з 10.40 до 12.40

Четвер: з 11.00 до 15.30

Пятниця: з 11.00 до 15.30

Робота шкільної бібліотеки як центру підтримки навчально-виховного процесу в школі

Бібліотека завжди була збирачем, хранителем і дослідником творів друку – вічних пам’яток писемності, а бібліотекарі – вірними зберігачами і популяризаторами духовного надбання поколінь.

Завдяки шкільній бібліотеці люди мають унікальну можливість познайомитися з історією розвитку освіти та культури рідного краю. Без шкільної бібліотеки неможливо сьогодні уявити навчання і виховання школярів, без неї неможлива освіта і самоосвіта педагогічних працівників, учнів та батьків.

Шкільна бібліотека – саме та крапка на карті села, де зароджуються і горять найбільш яскраві думки та почуття, вона – центр культури, де закладається духовне здоров’я нації. В.О.Сухомлинський писав: «У школі повинен яскраво горіти невгасимий вогник розумового життя; чим багатші й багатогранніші інтелектуальні інтереси вчителів і учнів, чим дорожче для кожного вихованця найважливіше джерело знань – книга, тим менша небезпека розумової обмеженості, байдужості до знань».

Тому своє основне завдання як шкільного бібліотекаря я вбачаю у прищепленні дитині любові до книги, навчанні учнів-читачів користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом.

Повноцінне забезпечення інформаційних потреб школи – одна з основних функцій сучасної шкільної бібліотеки. Крім того, бібліотека не лише інформаційний центр, вона є культурним центром. Новий зміст і характер навчання залежить від завдань, які ставить перед собою бібліотека, від форм і методів її роботи.

Міжнародний місячник шкільних бібліотек


Роль шкільної бібліотеки в освіті загальновідома, існує безліч доказів того, що шкільна бібліотека має дуже важливе значення для успішності учнів. Школярі різних країн отримують освіту та готуються до життя в глобальному суспільстві. Вони мають навчитися використовувати інформацію та технології ефективно, безпечно, відповідально, творчо й критично, щоб бути повноправними творцями й учасниками суспільного життя.

Проведення місячника – це чудова нагода привернути увагу суспільства, представників органів влади та бізнес-структур, педагогічної та батьківської громади до важливого соціального інституту дитинства – шкільної бібліотеки. Адже без спільних зусиль неможливе її успішне перетворення на технологічно оснащений бібліотечно-інформаційний центр, сучасну шкільну бібліотеку ХХІ століття, що допомагає школярам досягати успіхів у навчанні.

З 01 жовтня по 31 жовтня у бібліотеці Яковлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів проходив Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека та екологічна просвіта учнів».

Звіт про проведення можна подивитись за посиланням.


/Files/images/bbloteka/бібліотека.jpg


Основні задачі і напрямки діяльності шкільної бібліотеки
на 2020/2021 навчальний рік

Завдання, що стоять перед сучасною національною школою, зміна характеру, пріоритетів і підходів до освіти та виховання, процеси глобалізації та інформатизації суспільства зумовлюють зміну функцій та статусу бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, реформування їх в інформаційні центри, які мають здійснювати, в першу чергу, інформаційне забезпечення освітньо-виховного процесу.

У Законі України „Про загальну середню освіту” важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі в закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги.

Робота шкільної бібліотеки – надзвичайно багатогранна. Це й методично-інформаційний центр, де учні розвивають читацький смак, формують любов до книги, це й світ відкриттів, світ творчості, де формується читач-творець.

Діяльність шкільної бібліотеки у 2020/2021 навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, вміння користуватись бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Головна мета роботи бібліотеки - надання всебічної допомоги вчителям і учням у забезпеченні їх інформаційних потреб. У новому навчальному році бібліотека буде сприяти максимальному розкриттю індивідуальності учня, його здібностей, нахилів і талантів; формуванню здорового способу життя, національної свідомості і гідності.

Важливу роль відіграє шкільна бібліотека в засвоєнні шкільної програми, організації навчальної діяльності та дозвілля

Основні завдання бібліотеки:

Пріоритетними в роботі шкільної бібліотеки є вирішення таких завдань:

Ø Виховання в учнів інформаційної культури, культури читання, шанобливого ставлення до книги.

Ø Формування правової культури читачів, громадянськості, патріотизму, поширення інтересу до рідного краю.

Ø Пропаганда здорового способу життя.

Ø Сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різних форм і методів роботи.

Ø Організація довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування читачів.

Ø Формування, використання і зберігання бібліотечного фонду.

Ø Популяризація літератури та книги.

Основні показники

№п/п Показники Виконано у 2019/2020 н.р. План на 2020/2021 н.р.
1. Читачів 85 89
2. Книговидача 699 750
3. Відвідувань 509 690

Протягом року планується провести:

Назва заходу Кількість за планом заходів
1. Книжкові виставки, підбірки 8
2. Огляди літератури 7
3 Дні інформації 9
4. Тематичні дні, Всеукраїнський день бібліотек 5
5. Години цікавих повідомлень 6
6. Інформаційні години 8
7. Діалоги читачів, години-спілкування 11
8. Екскурсії до бібліотеки 4
9. Виразні читання 3
10. Вікторини 3

1.Організація інформаційно-маркетингової діяльності учнів-користувачів бібліотеки

1.1.Вивчення, інформування і задоволення читацьких потреб на книжку та інформацію

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Систематично вивчати та аналізувати читацький попит, відповідно до цього редагувати картотеку до комплектування. Протягом року О.КЛЮЧКА
2. Вести облік нових надходжень, технічну обробку, каталогізацію. Протягом року О.КЛЮЧКА
3. Скласти акти на списання літератури. Протягом року О.КЛЮЧКА
4. Відредагувати алфавітній каталог. Травень О.КЛЮЧКА
5. Оформити підписку на періодичні видання на 2020 рік Жовтень О.КЛЮЧКА
6. Співпрацювати з шкільними бібліотеками району з питань доукомплектування фонду Протягом року О.КЛЮЧКА

Робота з навчальною та навчально-методичною літературою.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Укомплектувати фонд підручників до нового навчального року згідно контингенту учнів, планом завозу підручників ВО ХРДА. Вересень О.КЛЮЧКА
2. Оформити замовлення на необхідну навчальну літературу на 2020/2021н.р. Листопад О.КЛЮЧКА
3. Провести інвентаризацію фонду підручників Травень О.КЛЮЧКА
4. Оформити заміну підручників, загублених учнями. Жовтень О.КЛЮЧКА
5. Скласти акти про списання підручників і зробити відмітки . Березень О.КЛЮЧКА
6. Провести інвентаризацію підручників 2020-2021 р. видання. Червень О.КЛЮЧКА
7. Здійснити звірку в ВО ХРДА реєстраційної картотеки руху підручників та звірку учбового фонду с бухгалтерією. Листопад- Січень О.КЛЮЧКА
8. Систематизувати розстановку підручників у книгосховищі. Жовтень-листопад О.КЛЮЧКА

1.2. Інформаційна робота та довідково-бібліографічна робота

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Терін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Поповнити ДІФ сучасними довідковими виданнями 1-11 кл. Протягом року О.КЛЮЧКА
2. Ведення ДБА. Редагування картотеки краєзнавства:перевести назви розділів на українську мову 5-11 кл. До вересня О.КЛЮЧКА
3. Ведення картотек: · Періодичних видань; · Підручників; · Бібліотечних уроків;масових заходів Протягом року О.КЛЮЧКА
4. Видати 600 бібліографічних довідок 2-11 кл. Протягом року О.КЛЮЧКА
5. Видати індивідуальні інформації читачам -300 2-11 кл. Протягом року О.КЛЮЧКА
6. Проводити: · Інформаційні перерви – 12 · Інформаційні години – 6 · Експрес-інформації -15 2-11 кл. 2-11 кл. 2-11 кл. Протягом року Протягом року Протягом року О.КЛЮЧКА О.КЛЮЧКА О.КЛЮЧКА.

1.3. Бібліотечно-бібліографічні та інформаційні знання – учням школи

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Знайомство з шкільною бібліотекою 1 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
2. Книга навчальна та для дозвілля 1 кл. Квітень О.КЛЮЧКА
3. Екскурсія до бібліотеки(вибір книг) 2 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
4. Читач у бібліотеці 2 кл. Жовтень О.КЛЮЧКА
5. ДБА для молодших школярів 3 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
6. Самостійний вибір книг в бібліотеці 3 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
7. Бесіда-діалог «Шануй книгу», «Історія виникнення книги» 4 кл. Листопад О.КЛЮЧКА
8. Художня та науково-пізнавальна книга. 4 кл. Квітень О.КЛЮЧКА
9. «Подорож до країни Словникової» 5 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
10. Самостійний вибір книг 5 кл. Листопад О.КЛЮЧКА
11. Вересневі зустрічі в шкільної бібліотеці 6 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
12. Вибір книги 6 кл. Жовтень О.КЛЮЧКА
13. Книга і бібліотека. Їх роль та значення 7 кл. Жовтень О.КЛЮЧКА
14. Каталоги і картотеки бібліотеки 7 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
15. Як вибрати книгу. ДБА бібліотеки 8 кл. Лютий О.КЛЮЧКА
16. «Види друковаї продукції і їх призначення» 8 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
17. Бібліотечно-бібліографічні засоби пошуку літератури 9 кл. Жовтень О.КЛЮЧКА
18. Бесіда «Робота з джерелами інформації» 9 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
19. Читач у наукової бібліотеці 10 кл. Квітень О.КЛЮЧКА

2. Становлення і розвиток виховної системи бібліотеки. Робота з батьками

2.1. Громадське виховання. Морально-правове виховання

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Добрі книжки доброї людини», огляд літератури 5-9 кл. Березень О.КЛЮЧКА
2. «Про що розповідає наш Державний Прапор?», урок громадянськості 5-10 кл. Лютий О.КЛЮЧКА
3. «Доля моя – в долі України», діалог читачів 10 кл. Жовтень О.КЛЮЧКА

2 .2. Патріотичне виховання. Краєзнавство. Народознавство.

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Моя земля – земля моїх батьків» виставка 7-8 кл. Травень О.КЛЮЧКА
2. «Там, де єдність, там і сила!» виставка 3-4 кл. Листопад О.КЛЮЧКА
3. «Державні та народні символи України», бесіда 3-6 кл. Грудень О.КЛЮЧКА
4. «Українське народознавство» година 5-6 Жовтень О.КЛЮЧКА
5. «Чи знаєш ти своє місто?» вікторина 7-8 Березень О.КЛЮЧКА

2.3. Екологічне виховання

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Збережемо землю нашу глибокою і зеленою»,тематичний стелаж 5-10 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
2. «Допоможи природі», година спілкування 10 кл. Квітень О.КЛЮЧКА
3. Виставка рефератів на екологічну тематику 7-1 1 кл. Жовтень О.КЛЮЧКА

2.4. Профорієнтація. Фізичне і трудове виховання

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. «На світі тисячі професій – одна із них твоя» виставка 9-11 кл. Жовтень О.КЛЮЧКА

2.5. Здоровий спосіб життя

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Чи бути здоровим-вирішуваєш ти!», підбірка літератури 7- 11 кл. Грудень О.КЛЮЧКА
2. «Я обираю здоров'я», огляд літератури 7-9 кл. Вересень О.КЛЮЧКА

2.6. Художньо-естетичне виховання

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. «Торкнись краси природи серцем» тематична полиця 1-11 Вересень О.КЛЮЧКА
2. Виставка «Українські письменники – дітям» 4-11 кл. Жовтень О.КЛЮЧКА
3. Виставка «Скарбниця духу і добра» 9 кл. Січень О.КЛЮЧКА

2.7. На допомогу шкільній програмі

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
Серпень
1. Отримати нові і доукомплектувати підручниками класи. Протягом місяця О.КЛЮЧКА
2. Оформити тимчасову виставку літератури до Дня Прапора, Дня Незалежності України. До 24.08 О.КЛЮЧКА
Вересень
1. Свято першого дзвоника. День Знань. 01.09
2. Створення постійно діючої книжкової виставки «Книги-ювіляри 2019 року» Вересень-серпень О.КЛЮЧКА
3. Екскурсії до бібліотеки першокласників « У рай книжок і слова» 15.09 О.КЛЮЧКА
4. Всеукраїнський день бібліотек. Виставка книг по пропаганді бібліотеки. «Посвята в читачі». 30.09 О.КЛЮЧКА
5. Година цікавих повідомлень до дня бібліотек «Бібліотека: від минулого до сучасного» 30.09 О.КЛЮЧКА
6. Всесвітній день учителя. Підбір літератури, матеріалів до святкування Дня Учителя. 29-03.10 О.КЛЮЧКА
Жовтень
1. Оформлення постійно діючої виставки для учнів "Це цікаво знати всім". Протягом місяця О.КЛЮЧКА
2. Історичний нарис «Моя Україна-козацька слава» до дня українського козацтва, тематична виставка (5-8 кл) О.КЛЮЧКА, Т.САЙКО
3. Провести уроки культури “Умій себе поводити» Протягом місяця О.КЛЮЧКА Класні керівники
Листопад
1. Допомога вчителям-предметникам у проведенні шкільних олімпіад. Протягом місяця О.КЛЮЧКА
2. День української писемності та мови «Мов джерельна вода, рідна мова моя». Добірка літератури. 3-6.11 О.КЛЮЧКА Вчителі-предметники
3. Міжнародний день толерантності. 19.11 О.КЛЮЧКА
4. День свободи. 20.11 О.КЛЮЧКА
5. День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. Виставка книг, фотоматеріалів "Низько схиляємо ми голову" 23-30 О.КЛЮЧКА
Грудень
1. Всесвітній день боротьби зі СНІДом. "Тенета безпеки". Протягом місяця О.КЛЮЧКА
2. День Збройних Сил України. Підготувати книжкову виставку "Ось де, люди, наша слава, слава України". 04.12 О.КЛЮЧКА
3. День прав людини.Книжкова виставка. 10.12 О.КЛЮЧКА
4. Взяти участь у святкуванні Нового року. Підбір літератури для підготовки свята. 17-26.12 О.КЛЮЧКА
5. Робота книжкової лікарні Зимові канікули О.КЛЮЧКА
Січень
1. Аналіз читацьких формулярів старшокласників. Січень О.КЛЮЧКА
2 Тематична виставка «Герої Крут – ніхто не забутий» До 29.01 О.КЛЮЧКА
Лютий
1. Тематична виставка до річниці виведення військ з Афганістану «Болючий слід афганської війни» До 12.02 О.КЛЮЧКА
2. Підібрати матеріали до Дня Святого Валентина. 15.02 О.КЛЮЧКА
Березень
1. «Тарасові твори сяють, як зорі» - книжкова виставка до дня народження Шевченко Т.Г. 03.03 О.КЛЮЧКА
2. Конкурс на кращий твір,вірш про маму «Найдорожча в світі мама» До 8.03 О.КЛЮЧКА
3. Година поезії –«Поезія – ти сила чарівна» (читання віршів улюблений поетів) 19.03 О.КЛЮЧКА
Квітень
1. Взяти участь у підготовці і проведенні: - Всесвітнього дня здоров'я; - Всесвітнього дня авіації й космонавтики; 06.04 12.04 О.КЛЮЧКА
2. Оформити виставку "Готуємось до ДПА" та "Для вас випускники". І половина квітня О.КЛЮЧКА
3. Оформити книжкову виставку до місячника екології, про аварію на ЧАЕС "Біль Чорнобиля з роками не зникає…" 26-30.04 О.КЛЮЧКА
Травень
1. Взяти участь у підготовці та проведенні: - Дня Перемоги; - Дня Матері; - Міжнародного дня сім'ї; - Дня слов'янської писемності; - Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням. 09.05 12.05 16.05 25.05 О.КЛЮЧКА
2. Прийом підручників і художньої літератури від учнів та класних керівників. Протягом місяця О.КЛЮЧКА
3. Видача художньої літератури учням на літні канікули. Протягом місяця О.КЛЮЧКА
Червень
1. Інвентаризація бібліотечного фонду підручників. Підготувати і здати звіт. До кінця місяця О.КЛЮЧКА
2. Скласти план роботи бібліотеки на 2020/2021 навчальний рік. До кінця місяця О.КЛЮЧКА

3. Формування бібліотечного фонду

3.1. Комплектування. Організація фонду. Розстановка. Списання.

№ п/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Комплектування фонду бібліотеки краєзнавчою літературою, літературою з історії України, методичною, довідковою,науково-популярною та програмною літературою Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
2. Придбати книги на допомогу класному керівникові, а також для позакласного читання Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
3. Продовжити благодійну акцію «Подаруй книгу бібліотеці» Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
4. Скласти анкети на списання застарілої літератури Травень О.КЛЮЧКА

3.2. Збереження фонду підручників та художньої літератури

№ п/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Постійно здійснювати ремонт літератури Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
2. Ліквідувати заборгованість бібліотечних книг До жовтня О.КЛЮЧКА
3. Проводити роботу щодо знепилення книжкового фонду Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
4. Упорядкувати підручники на стелажах До жовтня О.КЛЮЧКА
5. Продовжити ведення картотеки підручників Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
6. Проводити рейди-перевірки по класам щодо збереження підручників 1 раз на чверть О.КЛЮЧКА
7. Очистити фонд від застарілих підручників, не придатних до використання видань Квітень О.КЛЮЧКА
8. На засіданні Ради школи виступити з питанням про забезпечення учнів школи підручниками Вересень О.КЛЮЧКА
9. Оформити заміну загублених читачами книг Жовтень-листопад О.КЛЮЧКА

4. Робота з читацьким активом бібліотеки

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Залучення активістів-учнів для допомоги в роботі бібліотеки: · Технічна обробка · Ремонт книг · Штемпелювання книг · Розстановка літератури · Ліквідація читацької заборгованості 5-10 кл. 5-10 кл. 5-10 кл. 5-10 кл. 5-10 кл. Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА О.КЛЮЧКА О.КЛЮЧКА О.КЛЮЧКА О.КЛЮЧКА
2. Провести акцію « Подаруй бібліотеці книгу» 1-11 кл. Вересень О.КЛЮЧКА

1. Взаємодія шкільної бібліотеки з педагогічними працівниками та батьками

«Бути гарнім педагогом – це бутисправжнім реформатором

майбутнього життя України,бути апостолом правди і науки»

№ п/п Назва заходу та технологій Категорія читачів Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Виступи на зборах з питаннями збереження підручників 1-11 кл. Вересень, травень О.КЛЮЧКА Кл.керівники
2. Підбір класним керівникам літератури для роботи з батьками 1-11 кл. Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
3. Тематична полиця нової літератури до нового навчального року 1-11 кл. Вересень О.КЛЮЧКА
4. Оформлення замовлень на літературу до педради Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА

6.Упровадження нових інформаційниї технологій

№ п/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Використання мережіInternet в повному обсязі у освітньому процесі Протягом року О.КЛЮЧКА
2. Надання допомоги читачам у швидкому пошуку і систематизації інформації,отриманої в Internet О.КЛЮЧКА
3. Скласти план роботи з читачами по формуванню інформаційної культури читачів Протягом року О.КЛЮЧКА
4. Робота зі сторінками сайту бібліотеки.Реклама бібліотеки Протягом року О.КЛЮЧКА

7. Заходи щодо обладнання шкільної бібліотеки

№ п/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Ремонт бібліотеки Червень Завгосп.
2. Санітарно-гігієнічна обробка приміщення бібліотеки Щотижня О.КЛЮЧКА
3. Придбати канцтовари для роботи Жовтень О.КЛЮЧКА
4. Озеленення бібліотеки Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА

8. Професійний розвиток бібліотекаря

№ п/п Назва заходу та технологій Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Оперативне ведення документації бібліотеки Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
2. Систематичне відвідування методичних семінарів шкільних бібліотекарів, методичних об’єднань і обмін досвідом роботи За планом ВО ХРДА О.КЛЮЧКА
3. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
4. Удосконалювати роботу на сайті бібліотеки Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА
5. Оформлення документації по створенню медіа теки школи Упродовж навчального року О.КЛЮЧКА

Кiлькiсть переглядiв: 6555

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.