Освітня робота з учнями

 1. Організація виховного процесу у 2019-2020 навчальному році

1.1. Організація роботи класних керівників

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
1. Організація чергування класів та класних керівників на І семестр 2019/2020 навчального року До 01.09.2019
2. Надання методичної допомоги молодим класним керівникам До 10.09.2019
3. Планування виховної роботи класних керівників До 14.09.2019
4. Створення та корекція планів виховної роботи До 21.09.2019
5. Організація роботи гуртків та спортивних секцій До 14.09.2019
6. Складання графіків відкритих класних годин, проведення тренінгів До 14.09.2018
7. Стан роботи класних керівників щодо профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму Протягом року
8. Перевірка стану ведення щоденників учнями 1-11-х класів Протягом року
9. Організація збору інформації про відвідування учнями занять Щоденно, щотижня
10. Контроль за відвідуванням учнями занять Протягом року
11. Контроль класних журналів Жовтень, січень, березень, червень
12. Аналіз стану роботи виховної роботи за І семестр і ІІ семестр 2019/2020 навчального року Грудень, червень
13. Аналіз роботи з профілактики правопорушень серед підлітків за І семестр і ІІ семестр 2019/2020 навчального року Грудень, червень
14. Проведення зустрічі з учнями 1-11-х класів щодо початку навчального року 31.08.2019
15. Відвідування учнів пільгових категорій вдома та складання актів обстеження До 14.09.2019
16. Оформлення класних куточків, куточків національної символіки, профілактики дитячого травматизму. До 03.09.2019

1.2. Формування ціннісних пріоритетів:

1.2.1. Ціннісне ставлення до себе

Початкова школа

Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здорового способу життя; здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості.

Основна школа

Уміння цінювати себе як унікальну і неповторну особистість. Прагнення бути фізично здоровою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уміти коректувати та регулювати власну поведінку.

Старша школа

Розуміння та аналіз «Я-концепції здоров’зберігаючих навичок». Уміння орієнтуватися та адаптуватися в життєвих ситуаціях; визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів.

№ з/п Назва/тема Дата виконання
Конкурс малюнків «Увага! Діти на дорозі!» для учнів 1-4-х класів Вересень
Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів Упродовж навчального року
Організація заходів до Міжнародного дня відмови від паління (15.11) Листопад
Організація та проведення тижня правових знань(1-11 кл.) Грудень
Участь у спортивних змаганнях різних рівнів району, міста, області (1-11 кл.) Упродовж навчального року
Організація роботи в рамках Школи сприяння здоров’ю (за окремим планом) (1-11 кл.) Упродовж навчального року
Організація лекцій для дівчат 6-10-х класів, хлопців 8-10-х класів з питань особистої гігієни Упродовж навчального року

1.2.2. Ціннісне ставлення до суспільства і держави

Початкова школа

Усвідомлення приналежності до української держави і народу. Шанування історії і мови свого народу, країни. Почуття гордості й поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народився. Знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій. Розуміння правил взаємодії людей у сім¢ї та суспільстві.

Основна школа

Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу. Повага до українських родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій. Знання та володіння українською мовою. Шанобливе ставлення до державної символіки. Знання історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах.

Старша школа

Любов до Батьківшини, рідного краю, повага до державних символів. Знання та усвідомлення необхідності дотримуватися конституційно-правових норм. Готовність до захисту інтересів Батьківщини. Участь у житті школи й роботі учнівського самоврядування. Повага і толерантне ставлення до представників інших етносів, віросповідань і культур.

№ з/п Назва/тема Дата виконання
Розробка правил внутрішнього розпорядку Вересень
Зробити розробку до Першого уроку До 01.09.2019
Організація заходів до Міжнародного Дня грамотності(08.09) Вересень
Оновлення куточків національної символіки у класних кімнатах До 14.09.2019
Організація заходів до Дня миру Вересень
Активізація роботи органів учнівського самоврядування Упродовж навчального року
Участь у районному конкурсі ужиткового мистецтва «Дивограй» Листопад
Спланувати та провести День Соборності (22.11) Листопад
Участь у заходах різного рівня, присвячених Дню Державного Прапора, Дню Міста, 28-й річниці Незалежності України Упродовж навчального року
Спланувати та провести тиждень правових знань Грудень
Організація екскурсій до історичного музею, екскурсій містом і областю; сприяти проведенню екскурсій поза межі області. За окремим планом. Упродовж навчального року
Свято Святого Миколая 19.12.2019
Проведення циклу бесід, класних годин з історією виникнення та розвитку державної символіки України Упродовж навчального року
Організація заходів до Шевченківських днів Березень
Організація відзначення національних і міжнародних свят за переліком календарних свят Упродовж навчального року
Організація заходів до Дня вишиванки Травень
Організація заходів до Дня слов'янської писемності та мови (22.05) Травень
Участь в урочистостях до 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Днів Пам`яті та примирення Травень
Організація екскурсій «Пам’ятні місця Харківської області» Упродовж навчального року
Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці. Упродовж навчального року

1.2.3. Ціннісне ставлення особистості до сім'ї, родини, людей

Початкова школа

Запобігання та мирне розв¢язування конфліктів. Уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні судження.

Основна школа

Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, колективі.

Старша школа

Здійснення вільного морального вибору. Потреба допомагати іншим.

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
1. Координація співпраці школи з поліцією, пожежною інспекцією, наркологічним диспансером Упродовж навчального року
2. Взяти участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини Упродовж навчального року
3. Організація батьківських зборів Упродовж навчального року
4. Організація заходів до Міжнародного дня громадян похилого віку Жовтень
5. Організація заходів щодо Міжнародного дня толерантності та інклюзивної освіти (16.11) Листопад
6. Взяти участь в акції милосердя «Нехай Миколай прийде до кожного» Листопад
7. Взяти участь в акціях соцального спрямування Упродовж навчального року
8. Скласти план заходів щодо 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Упродовж навчального року
9. Взяти участь в акції «Подаруй оберіг солдату» Грудень
10. Організація та участь у заходах в рамках тижня правових знань Грудень
11. Взяти участь у конкурсі творчих робіт «Мій родовід» Грудень 2019- лютий 2020
12. Організація заходів до Дня матері Травень
13. Організація тематичної виставки у шкільній бібліотеці (за окремим графіком) Упродовж навчального року
14. Взяти участь у заходах присвячених Міжнародному Дню захисту дітей Травень-червень
15. Організація заходів в рамках Школи сприяння здоров’ю. Упродовж навчального року

1.2.4. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Початкова школа

Здатність розуміти і сприймати інформацію художньо-тематичної спрямованості, уявлення про мистецтво та засоби його виразності, інтерес до мистецтва, поняття про естетичні почуття, переживання, првязані зі сприйманням творів різних видів мистецтва.

Основна школа

Знання про види мистецтва та засоби їх виразності. Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів. Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять , термінів.

Старша школа

Сформованість потреби спілкування з мистецтвом. Розуміння й аналіз художніх образів мистецтва. Участь у позакласній та позашкільній діяльності.

№ з/п Назва/тема Дата виконання
Організація та проведення традиційних шкільних заходів Упродовж навчального року
Організація заходів до Всеукраїнського Дня бібліотек Вересень
Організація виставки новорічних листівок, поробок, ялинок Грудень
Участь в райнній та обласній виставці писанок Квітень
Організація співпраці роботи класних колективів з театрами, музеями, галереями м.Харкова, Будинком органної та камерної музики Упродовж навчального року
Організація та проведення спектаклів для учнів школи Упродовж навчального року
Організація та проведення заходів відповідно до календарних свят Упродовж навчального року
Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва Упродовж навчального року

1.2.5. Ціннісне ставлення особистості до праці

Початкова школа

Усвідомлення значення праці в житті людини. Відповідальність за результати власної праці та праці інших. Уявлення про різні види професій та особистісні якості, необхідні сучасному працівникові.

Основна школа

Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини. Повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага й цінності. Уміння доводити справу до логічного завершення.

Старша школа

Сформованість практичних умінь і навичок ведення домашнього господарства. Професійне самовизначення. Трактування професійної діяльності.

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Організація роботи з озеленення кабінетів та коридорів школи Упродовж навчального року
Організація чергування по школі класних колективів До 01.09.2019, упродовж навчального року
Організація зустрічей із спеціалістами, представниками ВНЗ, коледжів, ліцеїв для професійної орієнтації учнів Упродовж навчального року
Організація роботи класних колективів з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Упродовж навчального року
Проведення трудових десантів «Подвір’я нашої школи-найчистіше» Упродовж навчального року
Проведення рейдів «Школа – твій дім, будь господарем в нім» Упродовж навчального року
Оформлення куточку профорієнтації та виставки «Все про професії» Квітень
Сприяння організації екскурсій на підприємства м. Харкова Упродовж навчального року

1.2.6. Ціннісне ставлення особистості до природи

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Організація та проведення конкурсу «Щедрість рідної землі» Вересень-жовтень
Організація та проведення новорічних конкурсів Грудень
Проведення акції «Турбота про птахів» Листопад-березень
Організація та проведення заходів до Дня пам’яті Чорнобильської аварії Квітень
Участь в акції «День довкілля». (За окремим планом) Квітень

1.3. Традиційні свята школи

Модуль 1. Свято Першого дзвоника

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Про організацію та підготовку свята Першого дзвоника До 17.08.2019
Створення сценарію до свята До 18.08.2019
Проведення зустрічі з учнями перед початком нового року 31.08.2019
Підготовка номерів художньої самодіяльності 20.08.2019- 31.08.2019
Підготовка матеріалів до Першого уроку До 03.09.2019
Оформлення святкової лінійки До 02.09.2019
Проведення свята Першого дзвоника 02.09.2019
Аналіз проведення свята Першого дзвоника 02.09.2019

Модуль 2. "День вчителя"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Про організацію та підготовку Дня вчителя До 21.09.2019
Створення сценарію до Дня учителя До21.09.2019
Підготовка номерів художньої самодіяльності 25.09.2019 – 05.10.2019
Підготовка стіннівок до Дня учителя До 05.10.2019
Проведення святкового концерту до Дня вчителя До 05.10.2018

Модуль 3. "Посвята в першокласники"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Про організацію та підготовку заходу Жовтень
Написання сценарію до Свята Жовтень
Підготовка номерів художньої самодіяльності Жовтень
Проведення свята Жовтень

Модуль 4. «День українського козацтва. День Захисника України»

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
План заходів щодо організації та проведення свята. Жовтень
Проведення класних годин, із запрошенням ветеранів, учасників бойових дій у зоні АТО,волонтерів. Жовтень
Проведення тематичних уроків, присвячених Дню Захисника України. Жовтень
Спортивні змагання «Козацькі розваги» Жовтень
Виставка малюнків до свята Жовтень

Модуль 5. "День Збройних Сил України "

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
1. План заходів щодо організації та проведення свята Грудень
2. Підготовка листівок з поздоровленням ветеранів, волонтерів, учасників бойових дій; майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії. Грудень
3. Створення сценарію до заходу До 30.11.2019
4. Проведення класних годин, з запрошенням ветеранів, учасників бойових дій у зоні АТО,волонтерів. Грудень
5. Проведення тематичних уроків, присвячених Дню збройник сил України Грудень

Модуль 6. "Новорічні свята"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Наказ про організацію та проведення Новорічних свят До 14.12.2019
Скласти план заходів до Новорічних свят, план на зимові канікули До 10.12.2019
Оформлення актової зали Грудень
Підготовка плакатів до новорічних свят Грудень
Організація та проведення конкурсів: - «Замість ялинки-гілка»; - «Ялинкові іграшки»; - «Різдвяні листівки». Грудень
Організувати та провести новорічні вистави для молодших школярів Грудень

Модуль 7. "День Закоханих"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Сценарій до свята. До 01.02.2020
Оформлення актової зали 14.02.2020
Випуск стіннівок, присвячених Дню Закоханих Лютий
Організація роботи святкової пошти Лютий
Виставка малюнків, творчих робіт Лютий
Проведення свята 14.02.2020

Модуль 8." Свято 8 Березня"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
План заходів щодо проведення свята Березень
Оформлення актової зали Березень
Підготовка листівок, квітів до жіночого свята Березень
Проведення святкового концерту Березень
Конкурс стіннівок до Свята 8 Березня Березень

Модуль 9. Танцювально-спортивне свято

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
1. План заходів щодо проведення свята Квітень
2. Оформлення спортивної зали Квітень
3. Підготовка танцювальних номерів Квітень
4. Проведення свята Квітень

Модуль 10. "День Перемоги"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Підготовка листівок, подарунків ветеранам Квітень-травень
Уроки мужності та пам’яті, години спілкування за участю ветеранів, учасників бойових дій у зоні АТО Квітень-травень
Оганізація пошукової роботи «Війна в історії моєї родини» Упродовж навчального року
Концертна програма для ветеранів Травень
Заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення. «1939-1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!» Упродовж навчального року
Вечори пам’яті, присвячені героям-визволителям України в роки Другої світової війни, героям Небесної сотні, героям АТО. Упродовж навчального року
Конкурс учнівських робіт: «Родовід моєї сім’ї» Упродовж навчального року
Участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл» («Джура»)серед старшокласників навчальних закладів району та області. Квітень
Цикл зустрічей-лекцій з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій, учасниками АТО. Упродовж навчального року
Організація екскурсій за маршрутом: Меморіали Харкова (Дробицький Яр –Лісопарк). Упродовж навчального року
Організація екскурсій до музеїв. Упродовж навчального року

Модуль 11. "Прощання з Букварем"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Складання плану, змісту проведення свята Травень
Підготовка сценарію свята «Прощання з Букварем» Травень
Підготовка номерів художньої самодіяльності Травень
Проведення репетиції з учнями 1-х класів Травень
Проведення свята Травень

Модуль 12. "Прощавай початкова школа"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Планування проведення свята Травень
Підготовка віршів, пісень до свята Травень
Підготовка танцювальних. Музичних номерів Травень
Проведення репетиції з учнями 4-го класу Травень
Проведення свята Травень

Модуль 13. "Свято Останнього дзвоника"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Планування проведення свята Останнього дзвоника Травень
Наказ про організацію проведення свята останнього дзвоника Квітень
Складання сценарію, підбір ведучих, читців Травень
Проведення репетицій з учасниками свята Травень
Оформлення святкової лінійки до свята Останнього дзвоника Травень
Проведення свята Травень

Модуль 14. "Випускний вечір"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Обговорення плану випускного вечора з батьками випускників Квітень
Планування проведення випускного вечора з класними керівниками 11-х класів Квітень
Наказ про організацію та проведення випускного вечора. Травень
Складання сценарію Випускного вечора Квітень-травень
Репетиція Випускного вечора Травень -червень
Проведення Випускного вечора Червень
Звітування про хід випускного вечора до ВО ХРДА Червень

Модуль 15. "День захисту дітей"

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Планування заходів до Дня захисту дітей. Червень
Проведення шкільного конкурсу малюнків на асфальті. Червень
Проведення різноманітних розважальних конкурсів. Червень

1.4. Військово-патріотичне виховання та викладання предмету «Захист Вітчизни»

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Оганізація заходів до Дня Державного прапору, 28-ї річниці Незалежності України Серпень, вересень
Участь у районному, обласному етапах Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри «Джура» За окремим графіком
Організація заходів, пов'язаних із героїзацією осіб, які віддали життя за незалежність України, вшанування їх пам'яті, патріотичного виховання та консолідації Українського народу Упродовж навчального року
Організація заходів до Дня Козацтва, Дня захисника України Жовтень
Організація заходів до Дня пам'яті жертв Голодомору Листопад
Організація та проведення змагань «А ну-мо, хлопці!» Грудень
Організація заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав Лютий
Організація та проведення свята для молодших школярів «Козацькі розваги» Лютий
Організація та проведення військово-спортивної гри «Патріот» Квітень
Участь в урочистостях до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Травень
Організація зустрічей з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій у зоні АТО, учасниками бойових дій на території інших держав Упродовж навчального року
Організація тематичних книжкових виставок у шкільній бібліотеці Упродовж навчального року
Організація та проведення літературно-музичної композиції, спектаклів на патріотичну тематику Упродовж навчального року

2.Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
1. Організація та проведення Дня здоров’я Вересень, квітень
2. Участь у святі до Дня фізичної культури Вересень
3. Організувати внутрішкільні змагання з тенісу Вересень
4. Програма профілактики ВІЛ/СНІДу Упродовж навчального року
5. Участь учнів у районних змаганнях з волейболу (дівчата та юнаки), Жовтень
6. Участь у районних змаганнях легкоатлетичного чотирьохборства Жовтень, квітень
7. Участь у районних змаганнях «Шкірянний м’яч» Жовтень
8. Участь у районному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри «Джура» Квітень
9. Організація та проведення свята для молодших школярів «Козацькі розваги» Лютий
10. Участь у параді в районому святі «Мама, папа, я – спортивна сім’я» Квітень
11. Організація та проведення військово-спортивної гри «Патріот» Квітень
12. Танцювально-спортивне свято Квітень

3. Школа сприяння здоров’ю

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Забезпечити санітарно-гігієнічні умови навчання в класах: достатнє освітлення, відповідність меблів зросту учнів, провітрювання, вологе прибирання, озеленення. Упродовж навчального року
Провести моніторинг гарячого харчування Упродовж навчального року
Провести моніторинг щодо якості знань ВІЛ-СНІДу Упродовж навчального року
Розробити методичні рекомендації для батьків та вчителів Методичні рекомендації
Провести поглиблений медичний огляд учнів За окремим графіком
Провести моніторинг захворювань Упродовж навчального року
Оформити листи здоров’я учнів Упродовж Навчального року
Провести роботу з пропаганди здорового способу життя Упродовж навчального року
Продовжувати проведення фізкульт-хвилинок на уроках Упродовж навчального року
Лекції для дівчат 7-9-х класів,10-11-х класів з питань особистої гігієни, хлопців 8-11-х класів з питань гоління Упродовж навчального року
Проведення бесід з профілактики дитячого травматизму Упродовж навчального року
Рейд безпеки дорожнього руху « Увага!Діти на дорогах!» ; урок «Безпека на дорозі-безпека життя»; виставка малюнків «Безпечна дорога» для учнів 1-4 класів; перегляд тематичних відеофільмів (5-11кл) Жовтень, квітень
Участь у спортивно-масових та оздоровчо-спортивних заходах різного рівня Упродовж навчального року
Проведення Олімпійських уроків Вересень, квітень
Провести заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом План заходів
Проводити шкільні конкурси малюнків щодо пропаганди здорового способу життя Упродовж навчального року
Взяти участь у районному конкурсі дружин юних пожежних Квітень

4. Розвиток учнівського самоврядування

№ з/п Зміст роботи Дата виконання
Складання плану роботи на 2019/2020 навчальний рік До 10.09.2019
Проведення виборчої агітації щодо балатування на пост Президента Жовтень
Проведення виборів Президентасеред учнів 5-11-х класів Жовтень
Оновлення сторінки учнівського самоврядування на шкільному сайті Упродовж навчального року
Організація шефської роботи Упродовж навчального року
Організація участі учнів у роботі Харківської районної організації учнівського самоврядування. Упродовж навчального року
Організація участі учнів в учнівських конференціях За окремим графіком
Створення загонів ДЮП, ЮІР До 13.09.2019
Оновлення банку проектів Упродовж навчального року
Організація волонтерської роботи Упродовж навчального року
Організація допомоги у проведенні свят, конкурсів тощо. Упродовж навчального року
 1. Організація роботи з розвитку та підтримки інтелектуальних і творчих здібностей учнів
Зміст роботи Термін
1.Виявити учнів школи, які братимуть участь у роботі в МАН Вересень- Жовтень
2. Закріпити вчителів-предметників за учнями, які беруть участь у науково-дослідницькій роботі в МАН Жовтень
3. Провести зустріч з науковцями ВНЗ, науково-дослідних інститутів І семестр
4. Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Жовтень
5. Організувати додаткові заняття з переможцями шкільних олімпіад Жовтень-листопад
6. Поновити банк даних „Обдаровані діти” Вересень
7. Організувати роботу по створенню банка грамот і нагороджень Упродовж навчального року
8.Проводити консультації психолога для батьків обдарованих дітей Упродовж навчального року
9. Організувати додаткові заняття з обдарованими дітьми Упродовж навчального року
10. Організувати участь у заходах, які проводять ВНЗ Упродовж навчального. року
11. Провести шкільні предметні олімпіади для виявлення кращих учнів з предметів Жовтень- Листопад
12. Організувати участь учнів ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів За графіком управління освіти
13. Організувати участь у Всеукраїнському конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика Жовтень
14. Організувати участь учнів у Всеукраїнському конкурсі–захисті науково-дослідницьких робіт МАН Жовтень Лютий
15. Організувати участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» Жовтень, листопад
16. Організувати участь у предметних турнірах Упродовж навчального. року
17. Організувати участь у Міжнародному математичному конкурсі „Кенгуру” Березень
18. Організувати участь у Всеукраїнському фізичному конкурсі „Левеня” Березень
19. Організувати участь у Інтернет-олімпіадах Упродовж навчального року
20. Провести шкільний конкурс серед учнів 1-11 класів „Кращий доповідач” Квітень
21. Організувати участь учнів у конференціях різного рівня на базі ВНЗ Упродовж навчального року
 1. Робота з профілактики злочинності серед учнів школи
№ з/п Термін Зміст роботи
1. До 04.09.2019 Збір інформації про дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2019/2020 навчального року в ЗНЗ району (з контингенту учнів школи), та вжиття заходів щодо залучення таких дітей до навчання.
2. Упродовж навчального року Систематичне доведення та роз‘яснення нових нормативно-правових документів з питань профілактики злочинних проявів серед дітей та підлітків вчителям, батькам та учням
3. Упродовж навчального року Співпраця з ССД, СКМСД, наркологічним кабінетом району з питань профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва та жебракування серед учнів. Складання та оновлення спільних планів роботи
4. Упродовж навчального року Щоденний контроль за відвідуванням учнями школи
5. Упродовж навчального року Здійснення контролю за своєчасним виявлення та постановкою на облік неповнолітніх, схильних до скоєння протиправних дій
6. Упродовж навчального року Складання та виконання планів індивідуальної роботи з дітьми, схильними до правопорушень, організацією їхнього дозвілля
7. Упродовж навчального року Проведення профілактичних бесід з учнями щодо запобігання злочинності
8. Упродовж навчального року Своєчасне виявлення та постановка на облік сімей, у яких батьки (особи, які їх замінюють) не забезпечують необхідних умов для життя, навчання, виховання та розвитку неповнолітніх
9. Упродовж навчального року Обговорення на нарадахпри директорові питання щодо стану роботи з питань профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва та жебракування серед учнів навчальних закладів
10. Вересень Участь у Всеукраїнському рейді «Урок»

Розділ VІ. Управління діяльністю педагогічного колективу

1. Робота педколективу по реалізації єдиної методичної теми

Науково-методична тема педагогічного колективу «Формування компетентностей, спрямованих на самовизначення, самореалізацію особистості, як ціннісних орієнтацій навчальної діяльності та виховної взаємодії вчителя й учня»

Зміст роботи Термін
Провести педради
1.Підсумки діяльності навчального закладу в 2018/2019 навчальному році та пріоритетні завдання на шляху реалізації Концепції Нової української школив 2019/2020 навчальному році Серпень
2. Нові особливості особистої зрілості випускників та підготовка школярів до життя в соціумі Грудень
3. Нашляху до Нової української школи: від компетентності вчителя до компетентності учня Лютий
4. Портфоліо шкільного методичного об’єднання. Підсумки роботи за 2019/2020 навчальний рік Травень

2. Науково-дослідницька робота вчителів

Зміст роботи Термін
1. Використання iнформацiйно-комунікаційних технологiй при вивченнi предметiв iнвapiaнтної та варiативної складових навчального плану Упродовж навчального року
2.Організація роботи вчителів на кафедрахВУЗів Упродовж навчального року

3. Робота з молодими спеціалістами

Зміст роботи Термін
1. Оновити банк даних молодих вчителів та вчителів, що потребують методичної підтримки. До 25.09.2019
2. Призначити наставників длямолодих вчителів та вчителів, що потребують підтримки До 20.09.2019
3.Провести співбесіди: -планування навчальної роботи, - зміст програмного матеріалу; -ведення шкільної документації До 02.09.2017
4.Скласти план спільної роботи молодого учителя та учителя-наставника До 25.09.2017
5.Організувати відвідування ШМО в районі Упродовж навчального року
6. Організувати взаємовідвідування уроків молодих вчителів та вчителів-наставників Упродовж навчального року
7.Організувати роботу з самоосвіти Упродовж навчального . року
8. Заслухати творчі звіти молодих вчителів на засіданні ШМО Травень
9.Організовувати позакласну роботу молодих вчителів Упродовж навчального року
10.Провести відкриті уроки молодими вчителями та вчителями, що потребують методичної підтримки За окремим графіком

4. Удосконалення педагогічної майстерності вчителів

Зміст роботи Термін
1. Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів згідно плануВО ХРДА і планом курсової перепідготовки До 05.09.2019 за окремимграфіком
2. Організувати курсову перепідготовку вчителів у 2019/2020 навчальний рік До01.09.2019, за окремимграфіком
3. Скласти план атестації на 2020-2024 роки До 20.10.2019
4. Скласти і затвердити склад атестаційної комісії До 20.09.2019
5. Скласти і затвердити графік атестації вчителів До 10.10.2019
6. Скласти та затвердити план роботи робочої групи з питань атестації педпрацівників школіу 2019/2020 навчальному році До20.09.2019
7. Скласти графік відкритих уроків та організувати їх проведення та відвідування До 20.09.2019
8.Організувати проведення відкритих уроків вчителями, що атестуються Упродовж навчального року
9. Організація методичного супроводу роботи вчителів -предметників, які працюють в 11-му класі з питань підготовки учнів доЗНО-2020 Упродовж навчального року
10. Провести предметні дні за таким графіком:
 • початковоїшколи
 • образотворче мистецтво, художня культура та трудове навчання
 • історія, правознавство, Харківщинознавство
 • фізичне культура та захист Вітчизни
 • математика, фізика, інформатика
 • українська мова та література
 • зарубіжна література,
 • іноземна мова
 • біологія, хімія, географія, природознавство, основи здоров'я
19.04.-20.04.2020 10.04-11.04.202021.02-22.02.2020 15.11-16.12.2019 22.01-23.01.202012.03-13.03.2020 21.02-22.02.202014.02-15.02.2020 17.04-18.04.2020
Кiлькiсть переглядiв: 10724

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.