Лист МОН Щодо організації виховного процесу в закладах освіти y 2022/2023 н.р.


ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ
У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
«ЯКОВЛІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»
МЕРЕФ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
на 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Погоджено на засіданні педагогічної ради, протокол від 31.06.2022 № 7

Підсумки діяльності закладу освіти у 2021/2022 навчальному році

Виховна робота У 2021/2022 навчальному році виховна робота у закладі освіти здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», регіональної Програми національно-патріотичного виховання молоді на 2019-2023 роки, програми реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2021 роки у Харківському районі. Сучасний зміст виховання в ЗЗСО – це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе. Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності. У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану з 24 лютого 2022 року заходи відбулись в онлайн-режимі. 1. Ціннісне ставлення до себе. Початкова школа. Усвідомлення цінності людського життя, кожної людської особистості, дотримання правил здорового способу життя; здійснення самоконтролю, самооцінювання, виявлення вольових рис особистості. Основна школа. Уміння цінувати себе як унікальну і неповторну особистість. Прагнення бути фізично здоровою людиною. Уміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, уміти коректувати та регулювати власну поведінку. Старша школа. Розуміння та аналіз «Я-концепції здоров’язберігаючих навичок». Уміння орієнтуватися та адаптуватися в життєвих ситуаціях; визначення життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів. Упродовж 2021/2022 навчального року у закладі освіти були сплановані та проведені відповідні заходи: конкурс малюнків «Увага! Діти на дорозі!» для учнів 2-4-х класів; проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 2-11-х класів; організація заходів до Міжнародного дня відмови від паління; організація та проведення тижня правових знань; лекції для дівчат і хлопців з питань особистої гігієни. 2. Ціннісне ставлення до суспільства і держави. Початкова школа. Усвідомлення приналежності до української держави і народу. Шанування історії і мови свого народу, країни. Почуття гордості й поваги до своїх батьків, роду, народу, місця, де народився. Знання культури свого народу і прагнення дотримання традицій. Розуміння правил взаємодії людей у сім¢ї та суспільстві. Основна школа. Любов до свого рідного краю, Батьківщини, народу. Повага до українських родинних законів, звичаїв, обрядів і традицій. Знання та володіння українською мовою. Шанобливе ставлення до державної символіки. Знання історії та культури інших народностей, які проживають в Україні та інших державах. Старша школа. Любов до Батьківщини, рідного краю, повага до державних символів. Знання та усвідомлення необхідності дотримуватися конституційно-правових норм. Готовність до захисту інтересів Батьківщини. Участь у житті закладу освіти й роботі учнівського самоврядування. Повага і толерантне ставлення до представників інших етносів, віросповідань і культур. Упродовж 2021/2022 навчального року у закладі освіти були сплановані та проведені відповідні заходи: організація заходів до Міжнародного Дня грамотності, оновлення куточків національної символіки у класних кімнатах, організація заходів до Дня Миру, активізація роботи органів учнівського самоврядування, відзначення Дня Соборності, Дня Єднання, участь у заходах різного рівня, присвячених Дню Державного Прапора, Дню Незалежності України, Дню Святого Миколая. Проведено тиждень правових знань, бесід, класних годин з історією виникнення та розвитку державної символіки України, організовано заходи до Шевченківських днів, до Дня вишиванки, до Дня слов'янської писемності та мови; участь педагогів, учнів та їхніх батьків в урочистостях до річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Днів Пам`яті та примирення. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей. Початкова школа. Запобігання та мирне розв’язування конфліктів. Уміння оцінювати власні вчинки і вчинки інших людей та висловлювати оцінні судження. Основна школа. Знання та розуміння особистих, родинних, громадянських та загальнолюдських цінностей. Уміння співпрацювати з іншими, працювати в групі, колективі. Старша школа. Здійснення вільного морального вибору. Потреба допомагати іншим. Упродовж 2021/2022 навчального року у закладі освіти були сплановані та проведені відповідні заходи: координація співпраці з поліцією, пожежною інспекцією, медичними працівниками; участь учнів у тематичних конкурсах, змаганнях, виставках з ціннісного ставлення до людини; обговорення даних питань на батьківських зборах; проведення заходів до Міжнародного дня громадян похилого віку; до Міжнародного дня толерантності; участь в акції милосердя «Нехай Миколай прийде до кожного»; участь в акціях соціального спрямування; конкурс творчих робіт «Мій родовід»; тематичні виставки у шкільній бібліотеці тощо. 3. Ціннісне ставлення до культури і мистецтва. Початкова школа. Здатність розуміти і сприймати інформацію художньо-тематичної спрямованості, уявлення про мистецтво та засоби його виразності, інтерес до мистецтва, поняття про естетичні почуття, переживання, пов’язані зі сприйманням творів різних видів мистецтва. Основна школа. Знання про види мистецтва та засоби їх виразності. Наявність художньо-естетичних емоцій, смаків, почуттів. Володіння системою елементарних мистецьких знань, понять , термінів. Старша школа. Сформованість потреби спілкування з мистецтвом. Розуміння й аналіз художніх образів мистецтва. Участь у позакласній та позашкільній діяльності. Упродовж 2021/2022 навчального року у закладі освіти були сплановані та проведені відповідні заходи: організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят, заходів до Всеукраїнського Дня бібліотек, організація виставки новорічних листівок, поробок, ялинок; участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва тощо. 4. Ціннісне ставлення особистості до праці. Початкова школа. Усвідомлення значення праці в житті людини. Відповідальність за результати власної праці та праці інших. Уявлення про різні види професій та особистісні якості, необхідні сучасному працівникові. Основна школа. Усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини. Повага до людей праці, які створюють духовні та матеріальні блага й цінності. Уміння доводити справу до логічного завершення. Старша школа. Сформованість практичних умінь і навичок ведення домашнього господарства. Професійне самовизначення. Трактування професійної діяльності. Упродовж 2021/2022 навчального року у закладі освіти були сплановані та проведені відповідні заходи: організація роботи з озеленення кабінетів та коридорів закладу освіти; організація чергування по закладу освіти класних колективів; організація зустрічей із спеціалістами, представниками закладів освіти для професійної орієнтації учнів; організація роботи класних колективів з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці; проведення заходів «Подвір’я нашої школи – найчистіше», «Школа – твій дім, будь господарем в нім»; оформлення куточку профорієнтації. 5. Ціннісне ставлення особистості до природи. Формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її самоцінності; почутті особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві. Упродовж 2021/2022 навчального року у закладі освіти були сплановані та проведені відповідні заходи: організація та проведення конкурсу «Щедрість рідної землі»; організація та проведення тематичних новорічних конкурсів; проведення акції «Турбота про птахів», встановлення годівничок біля закладу освіти, конкурс годівничок; організація та проведення заходів до Дня пам’яті Чорнобильської аварії (онлайн) тощо. Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування. Шкільна молодіжна організація «Нове покоління», яка включає учнів закладу, працює багато років. За ініціативи організації учнівського самоврядування «Нове покоління», при підтримці адміністрації закладу освіти були проведені заходи: - благодійний новорічний концерт; - виготовлення сувенірів для благодійного ярмарку; - виготовлення сувенірів, листівок для воїнів АТО (ООС). Упродовж 2021/2022 навчального року у закладі проводились конкурси, змагання, вікторини, диспути. В учнів закладу освіти помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока. У 2022/2023 навчальному році педагогу-організатору Олені ОЖИЙОВІЙ і класним керівникам необхідно розробити проведення виховної роботи у закладі освіти з огляду на нові українські реалії з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки України.
Робота з профілактики правопору-шень та інших негативних проявів в учнівському середовищі Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності проводилась відповідно до річного плану роботи закладу освіти, плану спільних дій з сектором ювенальної превенції Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області. Основна мета роботи закладу освіти в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу із запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, батькам; охорона прав дитини. Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично (класні години, батьківські збори) з метою профілактики правопорушень та виконання Закону України «Про повну загальну середню освіту». У ліцеї організовано роботу з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок»). Упродовж 2021/2022 навчального року постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями уроків, в журналі відвідування учнями занять кожний навчальний день чергові вчителі відмічали відсутніх на уроках, класний керівник вияснював причину відсутності, на батьківських зборах проводилася роз’яснювальна робота щодо неприпустимості пропусків занять без поважної причини, в тому числі тих, які проводяться дистанційно. У бібліотеці закладу освіти в наявності література правової та правопросвітницької тематики. Завдяки систематичній та злагодженій роботі педагогічного колективу, адміністрації школи, соціальних служб упродовж та на кінець 2021/2022 навчального року жоден учень школи не перебував на внутрішньошкільному обліку.
Безпека життєдіяль-ності та запобігання усім видам дитячого травматизму Робота закладу освіти із запобігання дитячого травматизму упродовж 2021/2022 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 16.05.2019 № 659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами 30.01.2018), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»; відповідних наказів відділу освіти Харківської районної державної адміністрації. У 2021/2022 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників, батьківських зборах тощо. У закладі освіти наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На сайті закладу освіти велася сторінка «Безпека иттєдіяльності», на якій розміщено інформацію про правила безпечної поведінки. У класних кімнатах були оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. У коридорі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2021/2022 навчальному році перебував під щоденним контролем адміністрації школи. У класних журналах 2-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибухонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму. Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники. Упродовж 2021/2022 навчального року не зафіксовано жодного нещасного випадку.

СЕРПЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави Заходи до Дня Державного Прапора, Дня Незалежності України IV т. Педагог-організатор Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Проведення зустрічі з учнями 1-9-х класів щодо початку навчального року (онлайн) 2. Проведення батьківських зборів (онлайн) IV т. IV т. Класні керівники Класні керівники Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва Онлайн-виставка малюнків до Дня Незалежності України IV т. Педагог-організатор Інформація
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Залучення учнів до участі у природоохоронній діяльності Протягом місяця Класні керівники Інформація
3.7. Туристично-краєзнавча робота
3.8. Військово-патріотичне виховання
5. Соціальний захист здобувачів освіти
6. Робота органів учнівського самоврядування Підготовка до святкування Дня Знань IV т. Педагог-організатор, учнівське самоврядування Інформація

ВЕРЕСЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Проведення свята Першого дзвоника. 2. Заходи до Міжнародного дня грамотності (08.09) 3. Проведення бесід про національні символи України, профілактику дитячого травматизму 4. Проведення акції «Голуб миру» (до Дня Миру, 21.09). 5. Оновлення правил внутрішнього розпорядку (у разі потреби) 6. Активізація роботи органів учнівського самоврядування 7. Організація відзначення національних і міжнародних свят 8. Створення тематичних онлайн-виставок літератури І т. ІІ т. ІІ т. ІІІ т. ІV т. Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор Педагог-організатор, класні керівники Класні керівники Педагог-організатор Класні керівники Заступник директора з навчально-виховної роботи Педагог-організатор Педагог-організатор, класні керівники Бібліотекар Сценарій Інформація Інформація Інформація Правила Інформація Інформація Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Проведення Першого уроку. 2. Участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини 3. Участь в акціях соціального спрямування І т. Протягом місяця Протягом місяця Класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Інформація Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Організація заходів до Всеукраїнського Дня бібліотек (30.09), за окремим планом 2. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 3. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва ІV т. Протягом місяця Протягом місяця Бібліотекар Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Звіт Інформація Інформація
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-9-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-9-х класів, хлопців 8-9-х класів з питань особистої гігієни Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Бесіди Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Залучення учнів до участі у природоохоронній діяльності Протягом місяця Класні керівники Інформація
3.7. Туристично-краєзнавча робота 1. Заходи до Дня туризму (27.09) ІV т. Вчитель фізичної культури Інформація
3.8. Військово- патріотичне виховання Бесіди «Я – громадянин-патріот незалежної держави України» Протягом місяця Класні керівники Класний журнал
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Поповнення банку даних про учнів пільгових категорій. 2. Забезпечення учнів пільгових категорій підручниками. 3. Організація контрольного обстеження умов життя та виховання дітей. 4. Складання соціальних паспортів класів І т. I т. Протягом місяця І-ІІ т. Заступник директора з навчально-виховної роботи Бібліотекар Класні керівники Практичний психолог Довідка Інформація Акт Соціальний паспорт
6. Робота органів учнівського самоврядування 1. Складання та затвердження плану роботи на рік ІІ т. Учнівське самоврядування План роботи

ЖОВТЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма Узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Інформація Інформація Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку (01.10) 2. Вітання до Дня працівників освіти. 3. Проведення батьківських зборів І т. І т. IV т. Класні керівники Педагог-організатор, учнівське самоврядування Класні керівники Сценарій Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Виставка малюнків «Краса осені» (онлайн) 2. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 3. Участь у конкурсах з ціннісного ставлення до культури та мистецтва ІІІ т. Протягом місяця Протягом місяця Учитель мистецтва Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Виставка Інформація Інформація
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-10-х класів, хлопців 8-10-х класів з питань особистої гігієни 4. Години спілкування «Що заважає людям бути відповідальними?» Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця ІІІ т. Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Класні керівники Бесіди Інформація Інформація Протокол Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Заходи до Всесвітнього дня тварин (04.10) І т. Класні керівники Інформація
3.7. Туристично-краєзнавча робота Конкурс фотографії «Моя мала Батьківщина» ІІІ т. Педагог-організатор, Класні керівники Фотозвіт
3.8. Військово- патріотичне виховання 1. Заходи до Дня Захисника України та Дня українського козацтва 2. Заходи до Дня звільнення України вiд фашистських загарбників (28.10) ІІ т. IV т. Педагог-організатор, класні керівники вчитель історії, класні керівники Сценарій Сценарій
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Організація зайнятості дітей пільгових категорій у позаурочний час. Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Інформація
6. Робота органів учнівського самоврядування 1. Круглий стіл «Причини безпечного освітнього середовища». І т. І т. Педагог-організатор, учнівське самоврядування Інформація

ЛИСТОПАД

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці 4. Участь учнів у написанні Всеукраїнського диктанту 5. Заходи до Всесвітнього дня дитини (20.11) Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця ІІ т. ІІІ т. Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Вчитель української мови Бібліотекар Класні керівники Інформація Інформація Інформація Диктант Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Заходи до Міжнародного дня толерантності (16.11) ІІІ т. Практичний психолог Класні керівники Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 2. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Інформація Інформація
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-10-х класів, хлопців 8-10-х класів з питань особистої гігієни 4. Заходи до Міжнародного дня відмови від паління Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця ІІІ т. Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Класні керівники Бесіди Інформація Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Акція «Турбота про птахів» Протягом місяця Вчитель біології, Класні керівники Фотозвіт
3.7. Туристично-краєзнавча робота 1. Історія міст і сіл України (відеофільм) ІІ т. Вчитель історії Презентація
3.8. Військово-патріотичне виховання 1. Заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів (28.11) ІV т. Вчитель історії Педагог-організатор Інформація
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Звіти класних керівників щодо роботи з дітьми пільгових категорій (на засіданні МО) ІІІ т. Класні керівники Звіт Протокол
6. Робота органів учнівського самоврядування 1. Засідання учнівської ради. 2. Акція «Запали свічку пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору) І т. ІІІ т. Учнівське самоврядування Учнівське самоврядування Протокол Інформація

ГРУДЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці 4. Організація та проведення тижня правових знань Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця ІІ т. Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Педагог-організатор Класні керівники Інформація Інформація Інформація План
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Акція «Подаруй оберіг солдату» 2. «Добротою себе перевір» (заходи до Дня Святого Миколая»). 3. Проведення батьківських зборів ІІ т. ІІІ т. IV т. Вчитель трудового навчання Класні керівники Класні керівники Акція Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 2. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Інформація Інформація
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-9-х класів, хлопців 8-9-х класів з питань особистої гігієни Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Бесіди Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Акція «Турбота про птахів» Протягом місяця Вчитель біології, Класні керівники Фотозвіт
3.7. Туристично-краєзнавча робота Створення презентацій «Історія рідного села» І т. Класні керівники Презентація
3.8. Військово- патріотичне виховання 1. Урок мужності до Дня Збройних сил України (06.12) І т. Класні керівники Класний журнал
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Аналіз участі дітей пільгових категорій у позакласних заходах (засідання ради профілактики) ІІІ т. Педагог-організатор Інформація
6. Робота органів учнівського самоврядування Допомога у підготовці до святкування новорічних свят IV т. Учнівське самоврядування Інформація

СІЧЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці 4. Заходи до Дня Соборності України (22.01) 5. Заходи до Дня пам'яті Героїв Крут Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця ІV т. ІV т. Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Вчитель історії Класні керівники Вчитель історії Класні керівники Інформація Інформація Інформація План План
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Координація співпраці школи з поліцією, пожежною інспекцією, наркологічним диспансером 2. Участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини 3. Участь в акціях соціального спрямування Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Інформація Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Виставка малюнків до Дня Соборності України 2. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 3. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва ІV т. Протягом місяця Протягом місяця Учитель мистецтва Класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Виставка Інформація Інформація
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-9-х класів, хлопців 8-9-х класів з питань особистої гігієни 4. Години спілкування «Що заважає людям бути відповідальними?» Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця ІІІ т. Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Класні керівники Бесіди Інформація Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Акція «Турбота про птахів» Протягом місяця Вчитель біології, Класні керівники Фотозвіт
3.7. Туристично-краєзнавча робота Розповіді місцевих старожилів про невідомі факти Малої Батьківщини Протягом місяця Педагог-організатор Інформація
3.8. Військово- патріотичне виховання 1. Заходи до Дня Героїв Крут Протягом місяця Бібліотекар, класні керівники Інформація
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Аналіз участі дітей пільгових категорій у позакласних заходах (засідання ради профілактики) ІІІ т. Педагог-організатор Інформація
6. Робота органів учнівського самоврядування Допомога у підготовці до святкування календарних свят IV т. Учнівське самоврядування Інформація

ЛЮТИЙ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Інформація Інформація Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Координація співпраці школи з поліцією, пожежною інспекцією, наркологічним диспансером 2. Участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини 3. Участь в акціях соціального спрямування Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Інформація Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 2. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Інформація Інформація
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-10-х класів, хлопців 8-10-х класів з питань особистої гігієни Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Бесіди Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Акція «Турбота про птахів» Протягом місяця Вчитель біології, Класні керівники Фотозвіт
3.7. Туристично-краєзнавча робота 1. Історія міст і сіл України (відеофільм) ІІ т. Вчитель історії Презентація
3.8. Військово- патріотичне виховання Бесіди «Патріотизм – нагальна потреба України» Протягом місяця Класні керівники Інформація
4. Психологічна служба:
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Організація зайнятості дітей пільгових категорій у позаурочний час. Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Інформація
6. Робота органів учнівського самоврядування Допомога у підготовці до проведення заходів Протягом місяця Учнівське самоврядування Інформація

БЕРЕЗЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці 4. Заходи до Шевченківських днів Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця ІІ т. Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Вчитель української літератури Інформація Інформація Інформація Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Координація співпраці школи з поліцією, пожежною інспекцією, наркологічним диспансером 2. Участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини 3. Участь в акціях соціального спрямування 4. Відзначення річниці з дня народження Шевченка. Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця ІІ т. Педагог-організатор Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Вчитель української літератури, класні керівники Інформація Інформація Інформація План
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 2. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва 3. Виставка малюнків «Тарасовими шляхами» Протягом місяця Протягом місяця ІІ т. Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Класні керівники Інформація Інформація Виставка
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-9-х класів, хлопців 8-9-х класів з питань особистої гігієни Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Бесіди Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Акція «Турбота про птахів» Протягом місяця Вчитель біології, Класні керівники Фотозвіт
3.7. Туристично-краєзнавча робота Дослідження маловідомих сторінок історії рідного села Протягом місяця Вчитель історії, класні керівники Інформація
3.8. Військово- патріотичне виховання Бесіда «Державна символіка Батьківщини» Протягом місяця Класні керівники Класний журнал
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Організація зайнятості дітей пільгових категорій у позаурочний час. Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Інформація
6. Робота органів учнівського самоврядування Допомога у підготовці до проведення заходів Протягом місяця Учнівське самоврядування Інформація

КВІТЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Інформація Інформація Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Координація співпраці школи з поліцією, пожежною інспекцією, наркологічним диспансером 2. Участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини 3. Участь в акціях соціального спрямування Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Інформація Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 2. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва 3. Виставка писанок Протягом місяця Протягом місяця IІ т. Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Вчителі мистецтва та трудового навчання Інформація Інформація Виставка
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-9-х класів, хлопців 8-9-х класів з питань особистої гігієни 4. Заходи до Всесвітнього дня здоров’я Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця І т. Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Сестра медична класні керівники Бесіди Інформація Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Заходи до Міжнародного дня пам'яті про чорнобильську катастрофу ІV т. Педагог-організатор, класні керівники Інформація
3.7. Туристично-краєзнавча робота Розповіді старожилів про рідний край Протягом місяця Вчитель історії, класні керівники Інформація
3.8. Військово- патріотичне виховання Бесіда «Герої України» Протягом місяця Класні керівники Класний журнал
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Організація зайнятості дітей пільгових категорій у позаурочний час. Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Інформація
6. Робота органів учнівського самоврядування 1. Допомога у підготовці до проведення заходів Протягом місяця Учнівське самоврядування Інформація

ТРАВЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Інформація Інформація Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Координація співпраці школи з поліцією, пожежною інспекцією, медичними закладами 2. Участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини 3. Участь в акціях соціального спрямування 4. Заходи до Дня Матері Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця І т. Педагог-організатор Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Інформація Інформація Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 2. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва 3. Свято вишиванки 4. Свято Букварика. Протягом місяця Протягом місяця ІІІ т. IV т. Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Класний керівник Інформація Інформація Інформація Сценарій
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-10-х класів, хлопців 8-10-х класів з питань особистої гігієни Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Бесіди Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Фотовиставка «Природа рідного краю» ІІІ т. Вчитель біології Інформація
3.7. Туристично-краєзнавча робота Дослідження маловідомих сторінок історії рідного краю Протягом місяця Вчитель історії, класні керівники Інформація
3.8. Військово- патріотичне виховання Бесіда «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься » Протягом місяця Класні керівники Класний журнал
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Організація зайнятості дітей пільгових категорій у позаурочний час. Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Інформація
6. Робота органів учнівського самоврядування Допомога у підготовці до проведення заходів Протягом місяця Учнівське самоврядування Інформація

ЧЕРВЕНЬ

Розділи річного плану Назва заходів Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Стан вико- нання
3. Виховний процес
3.1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави 1. Робота органів учнівського самоврядування 2. Організація відзначення національних і міжнародних свят 3. Створення тематичних виставок літератури у шкільній бібліотеці 4. Свято Останнього дзвоника 5. Участь у заходах до Дня Конституції України Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця За графіком ІV т Педагог-організатор Педагог-організатор Бібліотекар Педагог-організатор Інформація Інформація Інформація Інформація
3.2. Ціннісне ставлення особистості до людей 1. Координація співпраці школи з поліцією, пожежною інспекцією, наркологічним диспансером 2. Участь у конкурсах, змаганнях, виставках різного рівня з ціннісного ставлення до людини 3. Участь в акціях соціального спрямування 4. Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця І т. Педагог-організатор Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники, учнівське самоврядування Інформація Інформація Інформація Інформація
3.3. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва 1. Організація та проведення традиційних шкільних заходів, заходів до календарних свят 2. Участь у конкурсах різного рівня з ціннісного ставлення до культури та мистецтва 3. Конкурс малюнків до Міжнародного дня захисту дітей Протягом місяця Протягом місяця I т. Педагог-організатор, класні керівники Педагог-організатор, класні керівники Вчитель мистецтва Класні керівники Інформація Інформація Малюнки
3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці 1. Організація онлайн-зустрічей із спеціалістами, представниками ЗВО для професійної орієнтації учнів 2. Організація роботи з підготовки до конкурсів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Протягом місяця Протягом місяця Заступник директора з навчально-виховної роботи Класні керівники Педагог-організатор Інформація Інформація
3.5. Ціннісне ставлення особистості до себе 1. Проведення тематичних бесід з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11-х класів 2. Участь у спортивних змаганнях різних рівнів (1-11 кл.) 3. Організація лекцій для дівчат 6-10-х класів, хлопців 8-10-х класів з питань особистої гігієни 4. Проведення батьківських зборів Протягом місяця Протягом місяця Протягом місяця І т. Класні керівники Вчитель фізичної культури Сестра медична, класні керівники Класні керівники Бесіди Інформація Інформація Інформація
3.6. Ціннісне ставлення особистості до природи Фотоакція «Моя клумба найкраща» Протягом місяця Вчитель біології, класні керівники Фотозвіт
3.7. Туристично-краєзнавча робота Фотоконкурс «Милі серцю краєвиди» І т. Педагог-організатор Класні керівники Фотозвіт
3.8. Військово- патріотичне виховання Бесіда «Славетні імена Героїв» Протягом місяця Вчитель історії Класні керівники Класний журнал
5. Соціальний захист здобувачів освіти 1. Організація зайнятості дітей пільгових категорій у позаурочний час. Протягом місяця Педагог-організатор, класні керівники Інформація
6. Робота органів учнівського самоврядування Допомога у підготовці до проведення заходів Протягом місяця Учнівське самоврядування Інформація
Кiлькiсть переглядiв: 11272

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.