/Files/images/Ювілейна листівка Яковлівська ЗОШ.jpg

Рік заснування:початкова школа в селі Яковлівка була заснована в 1907 році.

З 1 вересня 1985 року школа розпочала роботу в новому приміщенні.

Шкільна мережа:
загальна кількість учнів - 71, з них:
школа І ступеня - 28 учнів,
в тому числі у 1-му класі- 6 учнів;
школа ІІ ступенів 35 учнів,
в тому числі у 9-х класах – 6 учнів;
школа ІІІ ступеня – 7 учнів,
в тому числі у 11-х класах – 2 учня;
загальна кількість класів: 10 класів,
з них:
школа І ступеня - 4,
школа ІІ ступеня – 5,
школа ІІІ ступеня - 1
11 клас - індивідуальне навчання (кількість дітей у класі менше 5).

Мова навчання: українська

Допрофільне та профільне навчання:
Допрофільна підготовка організована у 8-му і 9-му класах за суспільно-гуманітарним напрямком.
У 10 класі на профільному рівні вивчаються такі предмети: історія України, українська література.
В 11 класі навчання організовується за универсальним профілем.

Педагогічний колектив за кваліфікаційними категоріями:
загальна кількість педагогічних працівників – 20,
з них:
- спеціалістів вищої категорії – 5,
- спеціалістів І категорії – 7,
- спеціалістів ІІ категорії – 5,
- спеціалістів – 3;
Мають педагогічні звання:
"учитель – методист" - 2;
" старший учитель" -2.
Кандидат наук - 1.

Науково-методична тема школи на 2018/2019 навчальний рік: "Формування професійної мобільності сільського педагога в умовах багатовекторної системи неперервної освіти"

Мета та пріоритетні напрямки роботи.
Мета.
Удосконалення навчально-виховного процесу, створення оптимальних психолого-педагогічних умов для самореалізації індивідуального розвитку особистості.

Пріоритетні напрямки роботи:

1. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання й навчання в сільській школі через впровадження нових освітніх технологій.
2. Упровадження новітніх методів, форм навчання і виховання учнівської молоді на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп'ютерних технологій.
3. Забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпечної життєдіяльності, охорони здоров'я дітей та підлітків, педагогічних працівників.
4. Профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, пропагування здорового способу життя, зміцнення авторитету родини.
5. Створення системи управління навчальним закладом на основі моніторингу.

Гурткова робота:

У школі працюють три гуртка
- Гурток англійської мови «Royalty»
(керівник Рудакова О. І.)
- Літературна студія «Ліра»
(керівник Перепелиця Ж. О.)
- Історичний гурток
(керівник Сайко Т. І.).
Гуртковою роботою охоплено 72% учнів.

/Files/images/Школа фасад.jpg

/Files/images/Школа Музей.jpg